Kapcsolat

www.berzenceszoci.hu 

7516 Berzence,
Szabadság tér 17.

 igazgato@berzenceszoci.hu 

 +36 82/546-131

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él.

S mint fán se nő egyforma két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló”

(Kosztolányi Dezső)

 

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 5 telephelyen 710 fő ellátottról gondoskodik. Az ellátottak telephelyenkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

 

Az intézményünk nevében hordozza a gondviselés szót, mely jelentése szerint olyan tudatos és tervszerű tevékenység, mellyel az embert a meghatározott cél felé vezeti. A munkánk során mik a célok? Az egyik legfontosabb, hogy az ellátást igénybe vevők szükségleteinek kielégítését biztosítani tudjuk. A Maslow-i szükséglet piramis szerint, ez nemcsak az alapvető, vagy fiziológiás igény-kielégítést takarja, hanem a biztonság, a szeretet, a megbecsültséget és a magasabb rendű szükségleteket is jelenti.

A szükségletek különböző ellátási területeken eltérő arányban jelentkeznek, hisz egy idős, beteg ember számára a legfontosabb lehet a fiziológiai igények teljesítése, míg egy fogyatékkal élő számára talán a biztonság, az állandóság és a szeretet jelent prioritást, de egy szenvedélybeteg rehabilitációban az elismertség és megbecsültség vágya jelentkezik elsődlegesen.

A székhely intézmény Segesden, a volt Széchenyi kastélyban működik, ahol 100 fő szenvedélybetegről és 170 fő idős emberről gondoskodunk. Mindkét terület nagy kihívást jelent a szakemberek számára. A szenvedélybeteg ellátottak esetén fő cél az önállóság megtartása mellett az ártalomcsökkentés, valamint az egyénre szabott hasznos elfoglaltság biztosítása. Az idősek ellátása során az ápolás dominál, mely olyan eljárások összessége, melynek feladata a személy emberi méltóságának megőrzésével az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, szenvedések enyhítése, illetve a beteg környezetének az ápolási feladatokban való részvételre való felkészítése. Az ápolás olyan elméleti alapokon nyugvó gyakorlati tudomány, mely az ápolást, mint tevékenységet individualizálja.

A magas színvonalú ellátás biztosításához megfelelően elhívatott és jól képzett szakemberekre van szükség. A TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális ellátórendszerbe” című pályázat lehetőséget nyújtott az intézmény számára, hogy szociális gondozó és ápoló végzettségű, motivált szakembereket foglalkoztathassunk. A pályázat 
2014. november 01.-én indult, amikor 6 fő roma identitást vállaló ember lépett a munka világába.

A pályázatban résztvevők közül 2 fő a szenvedélybetegeket ellátó team tagjaként, míg 4 fő az idősek ápolását, gondozását végzi. Az intézményünkben élnek roma emberek, akik kultúrájának megértéséhez nagy segítséget tudnak nyújtani a projekt keretében alkalmazott gondozók.

A szociális ellátórendszer nyitott, mely magában hordozza az előítélet mentességet, hisz a szakma, a segítő hivatás nem engedheti meg, hogy bárkivel diszkriminatívan bánjon, vagy viselkedjen. A pályázati feltételeket vállalók is nyitottak voltak az ellátottak és a kollégák felé, így a beilleszkedés gördülékenyen zajlott. A program lehetőséget nyújt számukra a társadalmi integrálódásra, mellyel élni kívánnak és bizonyítani szeretnék, hogy alkalmasak és képesek a segítő szakma végzésére. A pályázati idő leteltével az intézmény arra fog törekedni, hogy a kellően elhívatott szakembereket megtartsa és tovább foglalkoztassa.